Fonduri de 15 milioane euro – „Educație nonformală în sistem outdoor” Axa prioritara 6, Obiectivul Specific 6.3&6.6

Postat de Data: octombrie 26, 2021

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene a anunțat lansarea apelului competitiv „Educație nonformală în sistem outdoor”, Axa prioritară 6, Obiectivul Specific 6.3&6.6.

Cererile pot fi depuse în perioada 27 octombrie 2021 – 27 decembrie 2021.

Descărcați ghidul

Categoriile de solicitanți eligibili sunt:

 • Inspectoratele Școlare Județene/ Inspectoratul Școlar al Municipiului București (organisme aflate în subordinea ME);
 • Instituţii de învăţământ (ISCED 1-3) acreditate, publice şi private, din reţeaua şcolară naţională;
 • Agenţii, structuri/alte organisme aflate în subordinea/coordonarea ME şi alte organisme publice cu atribuţii în domeniul educaţiei şi formării profesionale, inclusiv asigurarea calității în învățământul preuniversitar;
 • Furnizori de servicii de orientare, consiliere, mediere şcolară şi servicii alternative, publici şi privaţi;
 • Instituţii de cult şi asociaţii religioase;
 • ANP şi instituţii subordonate;
 • Instituţii/agenţii guvernamentale cu atribuţii în domeniul incluziunii sociale;
 • APL cu atribuții în domeniul educaţiei de nivel preuniversitar;
 • ONG.

Bugetul alocat este de 15.040.000 euro iar distribuția la nivelul regiunilor este următoarea:

 • pentru regiunile mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia), suma totală disponibilă este de 13.120.000 euro
 • pentru regiunea mai dezvoltată (București-Ilfov), suma totală disponibilă este de 1.920.000 euro

Valoarea totală a unui proiect este de minimum 101.000 euro și maximum 350.000 euro.

În cadrul apelului va fi finanțată implementarea următoarelor activități:

 • Activități de bază pentru programe de educație nonformală sau în sistem outdoor, activități activ-participative, interactive, centrate pe copii;
 • Programe socio-educaționale de dezvoltare cognitivă;
 • Activități educaționale orientate către dezvoltarea/obținerea de competențe;
 • Activități de tipul cluburilor/atelierelor/cercurilor pe domenii de interese (pentru dezvoltarea aptitudinilor socio-emoţionale, pentru favorizarea auto-exprimării, cu accent pe dezvoltarea limbajului, pentru a putea exersa coordonarea şi funcţiile motorii sub supraveghere şi prin interacţiune cu personalul);
 • Programe și activități activ-participative educator/profesor – elev, pentru îmbunătățirea utilizării limbajului şi aptitudinilor sociale, conducând la dezvoltarea abilităţilor logice şi de raţionare;
 • Ateliere de dezvoltare a abilităţilor cognitive şi practice de bază necesare pentru utilizarea informatiilor relevante în scopul executării sarcinilor şi rezolvării problemelor de rutină;
 • Activități practice de observare/descoperire a cunoștintelor abia dobândite în educația formală;
 • Activități interdisciplinare pentru prevenirea/tratarea analfabetismului funcțional cu privire la înțelegerea/procesarea/folosirea rațională și asumată a noțiunilor acumulate în educația formală;
 • Activități pregătitoare/ educative/de orientare, pentru copiii care urmează să intre într-un alt ciclu școlar, în vederea sprijinirii tranziției școlare a copiilor în momentele critice pentru evitarea riscului educațional (copiii de 5 ani care urmează să intre în clasa pregătitoare, copiii de clasa a patra care urmează să intre în clasa a cincea, copiii de clasa a opta care urmează să intre la liceu) și activități care sprijină acomodarea copiilor/elevilor în noul ciclu de învățământ;
 • Programe sau activități de prevenire a părăsirii timpurii a școlii prin sport, artă, educație în aer liber și alte activități care dezvoltă talentele copiilor, spiritul de echipă, creativitatea, abilitățile de leadership etc;
 • Programe sau activități de educație pentru sănătate, igienă și nutriție sănătoasă;
 • Programe sau activități care vizează desegregarea școlară, creșterea stimei de sine, educație interculturală;
 • Orice alt tip de activitate/metodă adaptată la nevoia copilului vulnerabil și care contribuie la prevenirea sau reducerea abandonului școlar etc.

 

Mersi sus