„SMART Building Management System” propus de Quartz Matrix a fost selectat în portofoliul Strategiei de Cercetare și Inovare

Postat de Data: februarie 11, 2021

Inovarea, un domeniu în care ne specializăm încă de când am pus bazele companiei, a intrat din nou în atenția Uniunii Europene, care a dezvoltat Strategia de Specializare Inteligentă RIS3 NV. Specializarea inteligentă pornește de la premisa că nicio regiune nu are suficiente resurse pentru a putea fi competitivă în toate domeniile, motiv pentru care este mult mai eficace să își identifice ariile în care poate face diferența în competiția globală și să își focalizeze apoi atenția pe acele arii în efortul de inovare. Scopul acestei strategii este de a stabili domeniile în care se vor focusa investițiile aferente Obiectivului de Politică 1 al politicii de coeziune, respectiv îndeplinirea condiției favorizante pentru alocarea FEDR în cadrul Programului Operațional Regional 2021-2027.

În vederea definirii portofoliului regional de proiecte prioritare, Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est a lansat apelul deschis pentru constituirea portofoliului de proiecte aferent RIS3 Nord-Est. Quartz Matrix s-a alăturat acestei inițiative și a răspuns apelului cu proiectul „SMART Building Management System – soluție pentru management eficient al consumurilor de utilități, utilizând algoritmi Machine Learning, în contextul SMART CITY”, proiect care a îndeplinit criteriile administrative, de eligibilitate și calitative și a fost declarat admis și selectat în portofoliul de proiecte al Strategiei de Cercetare și Inovare pentru Specializare Inteligentă a Regiunii Nord-Est. Un rol esențial în atingerea acestei reușite l-au avut colegii noștri Toma Vararu și Toader Munteanu.

Implicarea noastră în proiecte în domenii de tehnologie avansată și soluții inovatoare a fost și va rămâne un efort comun, pornind de la cercetare-dezvoltare și până la implementare. Soluțiile IoT pe care le dezvoltăm sunt răspunsul la provocările actuale ridicate de necesitatea de transformare a fiecărui oraș în Smart City. Gestionarea inteligentă a unui oraș se poate realiza printr-un sistem de monitorizare, control și management al consumului de utilități, sistem ce are la bază elemente hardware și software de tip BMS destinate optimizării și eficientizării managementului energiei. Instalația BMS urmărește interconectarea tuturor sistemelor critice dintr-o clădire pentru urmărirea tuturor parametrilor din sistem și are ca scop final optimizarea funcționării sistemelor pentru reducerea costurilor și eliminarea risipei.

Mersi sus