Clasa inteligentă PNRAS

O clasa inteligentă integrează table interactive sau display-uri interactive, sofware educațional, videoproiector, laptopuri, computere, router wireless, multifuncționale și imprimante, camere web, dulap de încărcare dispozitive etc.. Regăsiți în portofoliul nostru toate aceste tehnologii.

Avem experiență în implementarea de proiecte de digitalizare pentru școli, finanțate prin fonduri europene: POCU, POC 233, ROSE etc., fiind partenerul a peste 1000 de instituții publice și de învățământ.

Contactați-ne pentru dotarea claselor!Contactați-ne pentru dotarea claselor!

Modul nostru de a aborda proiectele de digitalizare

Testăm tehnologiile Testăm tehnologiile

Oferim întotdeauna soluții testate de noi. Ne asigurăm astfel că acestea FUNCȚIONEAZĂ și în unitatea dumneavoastră de învățământ.

Proiectăm soluția potrivită Proiectăm soluția potrivită

Observăm ce folosiți și ținem cont de ceea ce vă doriți pentru a elabora cea mai potrivită soluție pe termen mediu și lung pentru educație digitală și o integrăm în infrastructura pe care o dețineți.

Managementul proiectului Managementul proiectului

Fiecare proiect de educație digitală va fi urmărit în cele mai mici detalii de un project manager dedicat din partea Quartz Matrix. Ne asigurăm astfel că livrăm o soluție 100% funcțională.

Implementăm soluția Implementăm soluția

Ne ocupăm de implementarea soluției agreate în cadrul unității dumneavostră de învățământ.

Instruim personalul didactic Instruim personalul didactic

Oferim instruirea cu formatori certificați a personalului didactic, pentru a ne asigura că soluția pe care o livrăm va fi folosită la întreaga capacitate.

Suport în utilizare Suport în utilizare

Oferim suport online și telefonic în ceea ce privește utilizarea soluției.

Asigurăm garanția soluției și trasabilitatea solicitărilor Asigurăm garanția soluției și trasabilitatea solicitărilor

Departamentul de mentenanță și service al Quartz Matrix asigură garanția soluției livrate, în condițiile unui SLA. Vă punem la dispoziție un punct unic de contact prin centrul de relații cu clienții.

Produse pentru educație, dezvoltate de parteneri cu renume Produse pentru educație, dezvoltate de parteneri cu renume

Soluțiile create de Quartz Matrix integrează tehnologii pentru educație dezvoltate de producători importanți la nivel mondial.

Despre PNRAS

Despre PNRAS

 • Finanțare prin PNRR
 • Schemă de granturi în cadrul Programului Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS) - runda 1
 • Runda I - Martie 2022
 • Valoarea maximă grantului/școală - 198.900 EUR (în funcție de criteriile specificate în ghid)
 • Aplicare prin depunerea unei cereri de finanțare

În prima rundă de finanțare sunt prioritizate 1726 unități de învățământ care au îndeplinit cumulativ următoarele criterii:

 • au fost identificate în 2018/2019 cu prioritate de intervenție ridicată și în 2020/2021 cu prioritate de intervenție ridicată și medie;
 • au personalitate juridică;
 • au un număr de cel puțin 40 de elevi înmatriculați în ciclul gimnazial;
 • și-au exprimat intenția de participare în cadrul Schemei de granturi PNRAS exprimată prin Declarație de intenție.

Digitalizarea procesului educațional
 – Dotarea cu clase inteligente pentru predare – învățare.
Abonamente la platforme educaționale pentru managementul școlarității.
– Taxe pentru resurse online, servicii pentru instalarea echipamentelor informatice,
unități de încărcare și depozitare, cheltuieli cu mentenanța, abonamente de internet.
– Diagnostic inițial privind competențele digitale ale elevilor;
– Activități de predare – învățare – evaluare: proiectarea și realizarea resurselor pentru instruirea online, adaptarea resurselor pentru învățarea online, crearea și utilizarea resurselor digitale pentru evaluarea formativă, sumativă și feedback.

Activități MATE prevăzute prin PNRAS
– Screening al copiilor atât la nivelul clasei prin chestionarul SASAT la care răspund elevii, cât și prin Fișa de Observare, un chestionar aplicat de către diriginte/persoană resursă fiecărui copil identificat în risc.
– Înregistrarea copiilor în risc, folosirea instrumentelor și introducerea datelor în Observatorul Școlii în vederea elaborării planurilor educaționale de intervenție.
– Introducerea datelor în SIIIR, raportarea periodică și ajustarea planurilor la timp.

Activități de prevenție
– Activități de dezvoltare a unui climat pozitiv și incluziv în clase și în școală, inclusiv acțiuni de combaterea violenței, acțiuni anti-bullying și achiziție de mobilier etc.
– Activități pentru reducerea absenteismului la clasă prin utilizarea unor tehnici de învățare activă și incluzivă cu scopul de a crește motivația elevilor și dezvoltarea personală, facilitarea învățării, înțelegerii și gândirii critice, mentorat și sprijin colegial între elevi, sprijinirea colaborării cu părinții sau tutorii legali etc.
– Activități pentru dezvoltarea abilităților socio-emoționale, inclusiv autonomie, perseverență, abilități sociale, comunicare și colaborare, stimularea lucrului în echipă pe bază de proiecte, etc.
– Activități de formare autorizate și îndrumare (coaching) pentru cadre didactice și personal auxiliar din unitatea de învățământ (de ex. îmbunătățirea practicilor de predare, crearea unui climat școlar favorabil, orientarea în realizarea activităților pedagogice prevăzute în proiect).

Activități de intervenție
– Activități pedagogice și de sprijin, care includ, dar nu se limitează la cursuri de remediere 1/1 sau în grup (lb. română/ lb. maternă, matematică/ științe, TIC), testare cunoștințe, evaluare dificultăți de învățare, consiliere și orientare școlară, mediere, educație parentală, consiliere psihologică, etc.
– Extinderea zilei de școală la program întreg și acordarea unei mese.
– Activități de tip Școală după Școală inclusiv acordarea de hrană.
– Activități extra-curriculare, care includ, dar nu se limitează la vizite de documentare, activități outdoor, excursii, tabere, festivaluri, evenimente educaționale, activități non-formale, activități culturale comunitare, sportive, participare la concursuri școlare, participare la cercuri școlare, educație pentru sănătate, activități de networking școlar, terapie prin artă etc.
– Activități de sprijin și stimulare pentru elevii aflați la risc de abandon școlar/ PTȘ pentru asigurarea tranziției din învățământul secundar inferior către învățământul secundar superior în vederea finalizării învățământului obligatoriu (de exemplu, acordarea de subvenții/ stimulente condiționate de prezența la școală) etc.
– Activități de formare autorizate și îndrumare (coaching) pentru cadre didactice și personal auxiliar din unitatea de învățământ (de ex. îmbunătățirea practicilor de predare, crearea unui climat școlar favorabil, orientarea în realizarea activităților pedagogice prevăzute în proiect).
– Alte tipuri de activități care motivează și sprijină elevii pentru a finaliza învățământul obligatoriu.

Activități de compensare
 – Recensământ pentru identificarea și înregistrarea copiilor și tinerilor din afara școlii.
– Activități de reintegrare școlară, fie în învățământul de masă sau în Programe de tipul a 2-a Șansă, în cursuri de calificare desfășurate de furnizori de formare la nivel local sau în programe de învățare/ recuperare accelerată, inclusiv achiziție de mobilier pentru vârstă corespunzătoare etc.
– Activități de dezvoltare/ îmbunătățire a competențelor etc.
– Activități de îndrumare (coaching) și consiliere profesională.
– Activități de sprijin și stimulare pentru copiii și tinerii care au părăsit școala, pentru reintegrarea lor în sistemul de învățământ (de exemplu, acordarea de subvenții, premii/ stimulente condiționate de prezența la activități de tipul a 2-a Șansă).
– Activități de formare autorizate și îndrumare (coaching) pentru cadre didactice și personal auxiliar din unitatea de învățământ (de ex., îmbunătățirea practicilor de predare, predarea remedială cu ajutorul tehnologiei etc.)

Administrare de grant

Grupurile țintă eligibile sunt:
(i) Elevii din clase de nivel gimnazial în risc de abandon școlar;
(ii) Copiii de vârstă școlară (6-17 ani) care nu au fost înscriși niciodată la școală sau care au părăsit timpuriu școala reînscriși, inclusiv copii migranți;
(iii) Tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani, care au absolvit cel mult învățământul secundar inferior (echivalentul clasei a VIII-a) și nu s-au înscris în nicio altă formă de educație sau formare profesională;
(iv) Cadre didactice și personal auxiliar.

Pe lângă aceștia, în PNRAS există și alte categorii de grup țintă ale căror nevoi specifice pot fi adresate prin activități suplimentare.

Intervențiile SG PNRAS vizează în special elevii de gimnaziu (clasele V-VIII), deoarece riscul de abandon școlar este mai mare în învățământul gimnazial, în special în clasa a V-a, anul de tranziție de la ciclul primar la cel gimnazial.
Elevii în risc de abandon școlar sunt:
– elevii cu prezență scăzută la școală = elevul are peste 20 de absențe nemotivate/lună;
– elevii cu rezultate scăzute la învățătură (elevii au medii sub 7 la limba română/matematică sau medii generale mai mici de 6,5 sau elevul a rămas corigent cel puțin la o materie);
– elevii care au repetat cel puțin un an sau doi ani școlari;
– elevii care au un istoric școlar de sancțiuni (de ex., elevul a fost exmatriculat, transferat din motive disciplinare, are note scăzute la purtare și așa mai departe) sau au fost înregistrate plângeri făcute de alți elevi/profesori.

Data și ora deschiderii apelului: 02.03.2022, ora 7.00

Data și ora închiderii apelului: 13.03.2022, ora 24:00

Clasa inteligentă

Are tehnologii interactive
 • Tablă interactivă
 • Display interactiv
Include software
educațional
 • software pentru construirea lecțiilor digitale
 • software pentru managementul clasei, predare-evaluare online
 • software dezvoltat doar pentru educație
 • schimb de experiență și de bune practici într-o comunitate de peste 4.5 milioane de profesori și elevi din întreaga lume
Oferă resurse digitale
pentru lecții interactive
 • editor de teste
 • peste 100 de aplicații tematice de dezvoltare a competențelor, de ilustrare și exersare, laborator virtual
 • biblioteca media integrată cu modele 3D, videouri educaționale, materiale audio și imagini
 • încărcarea manualelor în format PDF și crearea de caiete interactive
Soluție
plug&play
 • soluție completă
 • instalare asigurată
 • instruire și suport în utilizare 24/7
 • intuitivă și ușor de utilizat de către cadre didactice și elevi
 • tutoriale și resurse utile
Potrivită pentru cele 3 scenarii
 • on-line
 • hibrid
 • față în față în sala de clasă
Software educațional
 • software pentru construirea lecțiilor digitale
 • software pentru managementul clasei, predare-evaluare online
 • software dezvoltat doar pentru educație
 • schimb de experiență și de bune practici într-o comunitate de peste 4.5 milioane de profesori și elevi din întreaga lume
Tehnologii de ultimă generație dedicate învățământului

Display-uri și table interactive, software educațional interactiv, videoproiectoare, laptopuri, routere wireless, imprimante și multifuncționale.

Instruirea cadrelor didactice

În proiectele de digitalizare a școlilor, este extrem de important ca dascălii să fie instruiți în utilizarea tehnologiilor cu care școala a fost dotată. Acesta este motivul pentru care noi, în cadrul tuturor proiectelor noastre, realizăm instruirea cadrelor didactice.

Instalarea echipamentelor

Realizăm instalarea echipamentelor în școala dumneavoastră.

Avem parteneriate cu cei mai importanți producători de tehnologii pentru educație: Promethean, Mozaik Education, Epson, HP, Lenovo, Dell.

Contactați-ne pentru clasa inteligentă

  Mersi sus